sbb-beeldmerk

Stage lopen bij Eetcafé PretZels? Klik hier voor diverse mogelijkheden!

Je bent op dit moment te gast op de website van een erkend leerbedrijf, een bedrijf dat niet alleen alle moeite doet om het jou – als gast – naar de zin te maken, zodat je er graag en met plezier vertoeft, maar dat bovendien zorg draagt voor goed opgeleid personeel. Op deze pagina willen wij je hier graag iets meer over vertellen. Eetcafé PretZels is overigens al sinds 1994 erkend leerbedrijf. Als leerbedrijf leidt PretZels in de praktijk jonge mensen op voor een beroep in de horeca en aanverwante bedrijfstakken. Op die manier hoopt de bedrijfstak in het algemeen en Eetcafe PretZels in het bijzonder ook in de toekomst over voldoende goed opgeleide vakmensen te beschikken. Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. SBB verricht de volgende wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

– erkennen en begeleiden van leerbedrijven.
– onderhouden van de ‘kwalificatiestructuur mbo’.
– verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod.
– ook adviseert men de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Er worden behoorlijke eisengesteld aan de door SBB Erkende Leerbedrijven:

Het bedrijf wordt geacht in staat te zijn de juiste en voldoende praktijkkennis op jonge mensen te kunnen overdragen. Met zoveel jaren praktijkervaring en nog veel meer vakdiploma’s aan de wand is Eetcafe PretZels natuurlijk een allerbest leerbedrijf.

In het bedrijf moet altijd een gediplomeerde leermeester in dienst zijn, die de kwaliteiten bezit om jonge mensen in de praktijk te kunnen opleiden. En in PretZels hebben we maar liefst twee leermeesters, voor elke leerling eentje, want zowel chefkok Annelieke als gastheer Bert hebben de leermeestercursus succesvol afgerond en hun daarbij behorende leermeesterspeld ontvangen.

De ondernemer van het bedrijf dient te zijn getraind om op verantwoorde wijze met personeel en leerlingen om te gaan. In Eetcafe PretZels heeft Bert Rutkowski wel drie van dergelijke trainingen gevolgd.

De ondernemer en leermeester dienen regelmatig bij het overleg aanwezig te zijn, alwaar met collega’s en de Regionale Opleidings Centra (ROC’s) van gedachten wordt gewisseld en waar wordt gesproken over de nieuwste ontwikkelingen binnen de horeca en het leerlingstelsel. Uiteraard zijn de leermeesters van Eetcafe PretZels altijd trouw bij die bijeenkomsten voor overleg aanwezig.

SBB is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening.
SBB verbindt bedrijfsleven en beroepsonderwijs om de samenleving te voorzien van gekwalificeerde mensen, nu en in de toekomst.
Lees hier meer over SBB.

Zoek je een stageplaats of leerbaan in het mbo? Op Stagemarkt.nl vind je alle erkende leerbedrijven die op dit moment een student zoeken.
En daar staat Eetcafé PretZels ook bij, want wij zijn weer op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde leerling voor het komende schooljaar!
Klik hier om meteen naar stagemarkt.nl te gaan.


EN ONZE GASTEN ? WAT MERKEN DIE ER VAN ?

Nou, als het goed is: helemaal niks! Je wordt vlot, prettig en vakkundig geholpen. En zo hoort het ook. Zeker in Eetcafé PretZels, want dat verwachten wij van ons voltallige personeel, dus ook van onze leerlingen. Maar niet alleen waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, waar geleerd wordt, worden misschien nog wel meer fouten gemaakt. Maar de eerste les die wij onze leerlingen geven, is die van “omgaan met een klacht”.

Mocht er dus ook maar het geringste misgaan, laat het ons weten, dan kunnen we er ook iets aan doen. Want wij vinden wel, dat we, de leerling voorop, een kans verdienen om onze fout goed te maken! En die verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg. Zouden wij dat wel doen, dan zouden wij simpelweg geen leerlingen meer opleiden, met als resultaat, dat je over een paar jaar alléén nog maar gasten hoort klagen.